Dokument
2019-45000
Tytuł
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019
Sprawa
Or.0050.291.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 2 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-02 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)