Dokument
2019-57868
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Twórca
, dnia 2 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji
2019-05-02 Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2019-05-02 Wycofano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2019-05-02 Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)