Dokument
2019-58631
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sprawa
Or.0050.295.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 8 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Pliki
Historia publikacji
2019-05-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)