Dokument
2019-59240
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.301.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 9 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)