Dokument
2019-60777
Tytuł
przyznania nagród za osiągnięte w 2018 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Sprawa
Or.0050.325.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 20 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 22 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji