Dokument
2019-60965
Tytuł
utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.329.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 22 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji