Dokument
2019-56302
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2018 rok
Sprawa
Or.0050.321.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 20 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 27 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-27 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)