Dokument
2019-51280
Tytuł
powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2019
Sprawa
Or.0050.334.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 27 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji