Dokument
2019-67202
Tytuł
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Sprawa
Or.0050.342.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 28 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)