Dokument
2019-62161
Tytuł
zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.308.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 15 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)