Dokument
2019-67816
Tytuł
odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku
Sprawa
Or.0050.352.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 31 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 13 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-13 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)