Dokument
2019-68636
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 97/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 31 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 14 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-14 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)