Dokument
2019-77082
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika:Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych
Sprawa
Or.0050.363.2019
Twórca
Piotr Masłowski Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, działający podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.199.2019 z, dnia 11 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 14 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji