Dokument
2019-79072
Tytuł
udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.372.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 17 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji