Dokument
2019-79439
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Sprawa
Or.0050.367.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 13 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 19 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-19 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)