Dokument
2019-78779
Tytuł
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r.
Sprawa
Or.0050.369.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 14 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)