Dokument
2019-78779
Tytuł
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r.
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 14 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)