Dokument
2019-80821
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)