Dokument
2019-80821
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.376.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)