Dokument
2019-11158
Tytuł
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 25 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji