Dokument
2019-88169
Tytuł
zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”
Sprawa
Or.0050.405.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)