Dokument
2019-80799
Tytuł
Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6.
Sprawa
ZP.271.67.2019
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej), dnia 18 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Usługi
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 10 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-10 godz. 13:40 Publikacja Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)