Dokument
2019-91829
Tytuł
udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)