Dokument
2019-91829
Tytuł
udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.416.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)