Dokument
2019-91213
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 11 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 16 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-16 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-07-16 Wycofano Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-07-16 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)