Dokument
2019-91213
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 11 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Inspektor MPU), dnia 16 lipca 2019 r.
Historia publikacji
2019-07-16Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)
2019-07-16Wycofano Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-07-16 Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)