Dokument
2019-96013
Tytuł
Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na składowisku odpadów w Knurowie przy ul. Szybowej 44 oraz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44, do urządzeń kanalizacyjnych firmy BEST-EKO.
Twórca
, dnia 18 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I), dnia 18 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-18 Publikacja Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)