Dokument
2019-98078
Tytuł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)
Twórca
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 23 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 24 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-24 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)