Dokument
2019-98078
Tytuł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 23 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 24 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-24 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)