Dokument
2019-97616
Tytuł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU), dnia 23 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Pliki
Historia publikacji