Dokument
2019-93875
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)