Dokument
2019-94866
Tytuł
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac projektowych i wykonawczych przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku
Sprawa
Or.0050.461.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)