Dokument
2019-94034
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2019
Sprawa
Or.0050.453.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 25 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-25 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)