Dokument
2019-96495
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 19 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji