Dokument
2019-100485
Tytuł
Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny
Sprawa
ZP.271.88.2019
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej), dnia 26 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Roboty budowlane
Opublikował
Beata Gałuszka (Inspektor ZP), dnia 31 lipca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-07-31 Publikacja Beata Gałuszka (Inspektor ZP)