Dokument
2019/158540
Tytuł
Kontrola przeciwpożarowa budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2
Sprawa
Or.1710.10.2019
Twórca
Bogusław Łabędzki - Kierownik Sekcji kontrolno-rozpoznawczej, dnia 8 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Historia publikacji