Dokument
2019-108742
Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Twórca
, dnia 14 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji