Dokument
2019-107960
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 14 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 sierpnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-08-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)