Dokument
2019-107960
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.496.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 14 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 sierpnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-08-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)