Dokument
2019-111430
Tytuł
zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r.
Sprawa
Or.0050.512.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 sierpnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-08-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)