Dokument
2019-93116
Tytuł
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Sprawa
Or.0050.528.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 2 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 3 września 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-09-03Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-09-03Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-09-03 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)