Dokument
2019-117309
Tytuł
Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Sprawa
ZP.271.107.2019
Twórca
Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP), dnia 4 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Wyniki postępowań
Opublikował
Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP), dnia 4 września 2019 r.
Historia publikacji