Dokument
2019-114119
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 28 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji