Dokument
2019-115842
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.530.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 6 września 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-09-06 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)