Dokument
2019-117754
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik"
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 4 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Robert Górski (Inspektor Ar-II), dnia 13 września 2019 r.
Historia publikacji
2019-09-13 Publikacja Robert Górski (Inspektor Ar-II)