Dokument
2019-110355
Tytuł
powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019-2021
Sprawa
Or.0050.556.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 23 września 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-09-23 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)