Dokument
2019-129460
Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 1 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 1 października 2019 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2019-10-01Publikacja Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
2019-12-16Wycofano Upłynął termin publikacji