Dokument
2019-129460
Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Twórca
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 1 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I), dnia 1 października 2019 r.
Historia publikacji