Dokument
2019-133620
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Sprawa
2019-133620
Twórca
, dnia 9 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I), dnia 9 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji