Dokument
2019-130526
Tytuł
przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Wielopolu na współfinansowanie zakupu i ubezpieczenie komunikacyjne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Sprawa
Or.0050.590.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 9 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 9 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-09 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)