Dokument
2019-129111
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Sprawa
Or.0050.586.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 8 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 9 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-09 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)