Dokument
2019-129075
Tytuł
rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)
Sprawa
Or.0050.592.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 9 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)