Dokument
2019-130481
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Sprawa
Or.0050.591.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 9 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)