Dokument
2019-105528
Tytuł
wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Sprawa
Or.0050.605.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 18 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-18 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)