Dokument
2019-140156
Tytuł
upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku.
Sprawa
Or.0050.620.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 24 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)