Dokument
2019-141146
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka
Sprawa
Or.0050.627.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 28 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 29 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji