Dokument
2019-142821
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny
Sprawa
Or.0050.630.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 31 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 31 października 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-10-31 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)